22.09.2023

Заседание на ОИК Дългопол насрочено за 26.09.2023 г. от 17.00 ч.

ОИК Дългопол насрочва заседание на 26.09.2023 г. от 17.00 ч. за вземане на решения относно  регистрация на кандидатски листи за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

18.09.2023

Заседание на ОИК Дългопол насрочено за 23.09.2023 год. от 11

Заседание за разискване на текущи въпроси и приемане на актуални решения

16.09.2023

Заседание на ОИК Дългопол за 18.09.2023 г. от 17 часа

ОИК Дългопол насрочва заседание за 18.09.2023 год. от 17 часа за разискване на актуални въпроси и вземане на текущи решения.

11.09.2023

Заседание на ОИК Дългопол на 16.09.2023 г. от 11 часа

ОИК Дългопол насрочва заседание за 16.09.2023 год. от 11 часа за разискване на актуални въпроси и вземане на текущи решения.

09.09.2023

Заседание на ОИК Дългопол на 11.09.2023 г. от 17 часа

ОИК Дългопол насрочи заседание за разискване на текущи въпроси и приемане на съответните решение на 11.09.2023 г. от 17 часа.

още съобщения

Календар

Решения

  • № № 21-МИ / 18.09.2023

    относно: Допълване на текста в раздел „ОТНОСНО“ в решение № 10-МИ от 15.09.2023 год. с текста „и определяне броя на мандатите за общински съветници“

  • № № 20-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за кмет на община и общински съветници в Община Дългопол

  • № № 19-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на партия “ВЪЗРАЖДАНЕ“ за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства в Община Дългопол

всички решения